Германська статистика часів Першої світової війни

ПроСВІТ, Культура
12/07/2021, 2 коментарі

Перша грунтовна статистика щодо рідної мови місцевого населення, що згідно з принципами прийнятими демографами ХІХ століття було ідентичне його етнонаціональній приналежності, були проведені в Російський імперії в 1897 році. Після того, як в ході військових дій Першої світової війни західні губернії імперії були окуповані германською і австро-угорською військовими адміністраціями, відомими прискіпливою увагою до статистичних даних, тут також ретельно була зібрана детальна інформація про етнонаціональний склад населення, яку частина дослідників називає повноцінним переписом. Оскільки більшість населення регіону находилась в біженстві, отримані результати екстрапольовано також і на нього, а також враховані при оцінці етнонаціональної ситуації на територіях по інший бік фронту. Відомо, що отримані дані активно використовувались представниками Центральних держав підчас Берестейських перемовин в 1918 році, а також при проведенні культурної політики в 1917 році. У графічній формі вони були зображені

Германська карта етнічного складу округу “Обер-Ост”, 1917 рік.

Серед іншого узагальнення були опубліковані 21 червня в статї “Українська національна територія в Росії” в числї 168 “Deutsche Warschauer Zeitung”. Актуальність “української справи”, перспективи її вирішення змусили автора звернутись до доступної статистики. Фрагмент статті був передрукований 1 липня 1917 року “Вісником Союзу визволення України”. В описанні різних територій, на яких компактно проживали українці окремо також виділено повіти так званого Північно-Західного краю, Городенської і Мінської губерній: “Найблизша українська земля се Підляшє (сьогоднїшнї округи Берестє, Кобрин і східна частина більської округи, городенської ґубернїї) з 10.000 кв. верст і 610.000 населення, з того 460.000 Українцїв, себто 76%. Третя гранична українська земля на півночі се Полїсє (округи пинська й мозирська минської ґубернїї) з 17.000 кв. верст і 600.000 мешканцїв, з того 440.000, себто 72% Українцїв“. Такий поділ на Підляшшя і Полісся збігався з баченням демографа академіка Степана Рудницького. Разом в обох губерніях мало проживати 900 тисяч українців. В той час як за всеросійським переписом в обох губерніях нараховано 372,5 тисячі українців. Причина не тільки у збільшенні кількості населення, але перш за все у корегуванні результатів з територій Пинського повіту Мінської губернії.

2 thoughts on “Германська статистика часів Першої світової війни”

Залишити відповідь