Голова відділу етнографії

Віктор Місіюк, Культура
09/01/2022, 1 Comment

Автор популярного дослідження біографії одного з самих відомих літераторів, народжених на Ічнянщині, Борис Гудь писав: “Олексу Стороженка називають ще й етнографом, хоча спеціальних публікацій з етнографії у нього й не було. Результати етнографічних досліджень гармонійно ввійшли в його твори при зображенні українського народного побуту селян, їх звичаїв та повір’їв”. Справді, літературні твори письменника насичені етнографічними підробицями, він постійно сипле різними фольклорними образами, прислів’ями. Але літературознавець Михайло Назаренко вважає, що автору вдалося вийти за межі чистої етнографії, перетворити деталі народної культури на оздобу самобутніх творів. На оновленій плиті над могилою письменника на Тришинському кладовищі в Бересті дійсно зазначено, що він був етнографом і на те є поважні підстави.

Манекени селян Харківської губернії на Російський етнографічній виставці 1867 року, відвідувачем якої з великою імовірністю був Олекса Стороженко

26 лютого 1867 року імператор затвердив рішення про створення Північно-Західного відділення Російського географічного товариства. Як відомо у ті часи товариство було однією з головних науково-дослідницьких організацій країни. Назва не повинна вводити у оману, члени географічного товариства активно займалися гуманітарнимии дослідженнями. Варто згадати хоча б дослідження Павла Бобровського, в який детально описано культуру населення Гродненської губернії. Олекса Стороженко був не тільки одним з шести членів роспорядчого комітету Північно-Західного відділення, але й завідував у ньому відділом з етнографії. Очевидно, що його компетентність в зазначених питаннях не викликала сумнівів. На одному з засідань комітету Стороженко заявив, що може передати комітету дані про католицькому населенню регіона. За його словами дані по Гродненський губернії були вже практично готові. На жаль діяльність віленського відділення Російського географічного товариства вивчена порівняно слабо, тому дослідникам ще доведеться розкрити маловідомі факти діяльності керівника регіонального етнографічного відділу організації.

1 thought on “Голова відділу етнографії”

Залишити відповідь