Ектимологія топоніму Бріск. Версія шоста. Український корень

Віктор Місіюк, Культура
23/12/2020, 1 Comment

частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5

Серед моделей утворення назви Brisk Марія Карплюк пише про те, що вона могла бути утворена за аналогією до Пинськ (суфіксу -ск) з “українського кореня Бріст”. Версія про український корень може завести в глухий кут не одного знавця української мови. Можливо дослідниця мала на увазі не живу мовну традицію, а приклади з давньої літератури? 

Така форма справді існує в хроніках XVII-XVIII століть, так званих козацьких літописах. Чи не з найбільшою частотою вона зустрічається в найстарішому з них “Літописі Самійла Величко” (1720 року): “потягнувши ку Бристю“, “рушеню Шведскомъ и Венгерскомъ отъ Бристя”, “о взятю Люблина и Бристя”. В літописі Григорія Гребянки (1710 року): “Но вишеписанній зъ Гладкимъ у Полѣсѣ  подиздъ многie уже гради началъ воевати, и вѣсѣ и доми шляхетскія разграбилъ, и досягъ Вишниця, Кобрина и Бристя въ Литвѣ , где и Поляки зъ Козаками – брань великую имѣяху , на ней же убіенъ Тишкевичъ и инніе мнози . По семъ у Пинску нападоша Ляхи на Козаковъ нечаянно и поразиша Гладкого зо всѣмъ его войскомъ “. Фрагмент майже зпівпадає з текстом найпопулярнішої козацької хроніки “Самовидця”, в який описані події до 1702 року: “Гладкий , по разорении и разграбленіи многихъ городовъ въ Полѣсѣ и въ Литвѣ около Виницы , Кобрина и Бристя, напослѣдок и сам поражен , а по немъ и Подобайло от князя Радивила убіенъ. Найдавнішою з хронік, написаною в кінця 30-х років XVII століття, в якому зустрічаються форми Бристю є  “Острозький літописець”: “Терлецкий , владыка Луцкий , и Володимeрcкий , всияли ересь призволяючи на новый календар , и зезд был у Бристю“. В кириличних текстах такий варіант назви міста зустрічається рідко. Раніше згадувалось, що якщо там де в польський преамбулі стоїть Brzyściu в кириличному тексті маємо Берестю. Зафіксована козацькими літописами форма топоніму є калькою з польської мови, але не прикладом транслітерації, оскільки в ній нема характерних шиплячих. Безперечно це результат міжкультурних контактів, впливу польської літератури, але не тільки …. .

Далі буде

 

1 thought on “Ектимологія топоніму Бріск. Версія шоста. Український корень”

Залишити відповідь