Етнографія зарубіжного українства

Віктор Місіюк, Культура
18/04/2020, Leave a comment

Волочевне од мовознавців. Так можна назвати новину, яку розмістив у себе га сторінці в facebook відомий діалектолог Юрій Бідношия. Мова йде про розміщення у бібліотеці “Народознавча та мистецька спадщина” на сайті Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України електронної копії книги.

Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 676 с. : іл.

Як пише пан Юрій, який є одним зі співавторів, видання “зацікавить не тільки етнологів, а й діалектологів“. До того переліку, як мінімум, можна добавити спеціалістів з усної історії, міжкультурної комунікації, соціологів, етнопсихологів, фольклористів, релігієзнавців. Про те, що видання дуже багатогранне написали автори у короткому описанні змісту книги: “У виданні представлено етнографічні матеріали, що репрезентують традиційну народну культуру українців, які проживають за межами України. Подано відомості про господарські заняття, промисли й ремесла, народне будівництво й архітектуру, кулінарні традиції, родинну та календарну обрядовість. Репрезентовані в книзі перекази про заселення краю, усноісторичні оповідання знайомлять з культурно-історичною спадщиною народу, міжетнічними взаємовпливами у сфері культури. Корпус опублікованих матеріалів дає можливість простежити самобутність та територіально-локальні відмінності української етнокультури, спільність базових, загальнонаціонального характеру, її елементів“.

Важливе те, що в книзі зібрано польовий, експедиційний матеріал зібраний як безпосередніми авторами, так і різніми поколіннями дослідників. Географія записів досить широка: “Основу праці складаютьпольові записи співробітників «Українського етнологічного центру» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, зібрані під час експедиційних виїздів до Республіки Білорусь, Литовської Республіки, Республіки Молдова, Республіки Польща, Російської Федерації“. Крім того книга оздоблена кольоровими вставками з порівняно великою кількістю фотографій зі згаданих регіонів. Тому за об’ємом вона на півстотні сторінок більша.

Видання відкриває нову добу в комплексному дослідженні культури світового українства. Через те, що українці живуть як в межах української держави, так і поза нею, чи, як ще кажуть, на материку і в зарубіжжі, українські вчені об’єктивно більше звертають увагу на інформаторів в Україні. Згадана книга дозволяє вирівняти диспропорцію яка виникає в українському народознавстві в результаті згаданої вище проблеми. Неможливо передати всю багатобарвність зібраного авторами. Книга є неймовірною можливість інтелектуального занурення в традиційний світогляд носіїв української культури, мовний океан різних часток світового українства. Рідке задоволення. Велика кількість якісного матеріалу. Справжній скарб.

Приємно вражає добірка матеріалів, аж 93 сторінки, які представляють традиційну культуру Західного Полісся. Саме з нього, а докладніше з Берестейщини, переселилась до Литви компактна група українців, інтерв’ю з якими відкриває книгу. Далій опубліковано матеріали з дванадцяти районів з власне самої Берестейщини. Матеріали з Північного Підляшшя зібрані в трьох повітах Підляського воєводства. Можна пошкодувати, що в матеріалах з Люблинського воєводства не представлені Володавський, Білянський і Парчівський повіти, нема записів з Соколівського повіту Мазовецького воєводства. З іншого боку видно, що, на щастя, заявлена тема у випадку з Західним Поліссям ще не вичерпана і  дослідження будуть продовжені. А цього хочеться чи не найбільше.

З описання виникає, що серія має бути багатотомною. Отож крім вітання з першою подібною ластівкою, подяки за велетенську працю, хочеться побажати авторському колективу нових здобутків на які чекають вдячні читачі по усьому світі.

Для переходу до електронного варіанту книги клікніть на малюнок.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *