Забуте дитинство “забутого романтика”

Віктор Місіюк, Культура
18/02/2021, Leave a comment

Михайло Підчашинський був помітною постаттю в середовищі видавців, публіцистів, істориків літератури, перекладачів і літераторів ХІХ століття, хоча окреме дослідження присвячене його життю вийшло ліше через півтора століття після смерті. В 1825-26 роках він редагував популярний часопис «Dziennik Warszawski». З під його пера вийшли «Historya bogow, polbogow i bohaterow czczonych od Rzymian i Grekow» (1820); «Wiezien w Newjork, powiesc z francuskiego» (1824); «Fragments sur la litterature ancienne de Pologne» (1830); «О projekcie wyrzucenia emigrantow wojskowych z Francyi» (1830); «Dziela Ignacego Krasickiego» (1830), «La nuit du 29 novembre 1830 a Varsovie, ornee de 15 portraits» (1835). В 1834 році спільно з Маврицієм Мохнацьким опублікував «Pamietnik emigracyi 1832 roku». Тут в еміграції в Парижі, в 1835 році, серед видатних постатей польської культурної еліти перестало битися серце “забутого романтика”.

Біографія Підчашинського мало відома широкому колу дослідників, з чого виникають певні розбіжності в її описанні. В літературі нема єдиною думки щодо дати і місця його народження. Трапляється і 1797, і 1800 рік. Одні автори вважають, що він народився в Бересті, інші – в Кременці. Може скластися думка, що він з Берестем ніяк не пов’язаний. Але Підчашинські таки були пов’язані з містом над Бугом. Михайло ще до того, як закінчити Варшавський і Віленський університети Підчашинський здобув освіту у Берестейський василіянський школі. Цей факт не заперечує ніхто. Біографи люблять підкреслити, що про батьків Підчашинського практично нічого не відомо. І додають, що батько Михайла певний час служив в Лібаві Курляндської губернії. За професією він був митником. При тому забувають, що з митником Підчашинським пов’язана одна з дуже цікавих сторінок історії Берестейської митниці.

Далі буде

 

 

Залишити відповідь