Колір Берестейської інспекції

Віктор Місіюк, Культура
05/01/2022, Leave a comment

В часи коли в військах Річі Посполитої почали вводити уніформа був закріплений поділ кольорів територіальних військових частин. Шляхта Берестейського воєводства носила блакитні жупани. В російському війську на той час визначальним був рід військ. Але ситуація змінилась в часи правління Павла І.

Знамена полків Берестейської інспекції за часів імператора Павла І

Створення Берестейської інспекції, однієї з чотирнадцяти військових округ імперії, співпало з введенням військових прапорів нового зразу. Автори не були оригінальні. Тому інспекції отримала прапори аналогічні Лифляндский, Литовський і Смоленський інспекціям. Зміни наступили в 1803 році коли було затверджено нові прапори.

Знамена полків і обшивка мундирів Берестейської інспекції за часів імператора Олександра І

Неподалік місця битви під Аустерліцем знайдено гренадерський капелюх одного з полків Берестейської інспекції, який показав П.Космолинский добре ілюструє колористичні принципи уніформістики, введені 6 червеня 1802 року, закріплені в Повному Зібранні Законів Російської імперії указом №20.287. Верх гренадерських чи фузилерних капелюхів, як верх капелюха, обшивка мундиру (комір і обшлаги рукавів). Палевий колір з французького paille (солом’яний) виділяється на тлі інших відтінків жовтого передбачає невеликий вміст сірого і білого. Кожен полк мав один прапор з білим і в середньому 5 прапорів з палевим хрестом. З 21.03.1807 року кольори прапорів і елементів уніформи були позбавлені територіальної прив’язки, мали відповідати кольорам дивізій.

Унтер-офіцер Староінгерманландського мушкетерського полку Берестейської інспекції

Отже в короткий період введення у військових інспекція територіальної символіки за Берестейською інспекціє закріпився палевий колір, представлений на прапорах, обшивках мундирів.  З більшого імперські норми були секровані на уніфікацію, вони мало звертали увагу на традиції регіонів, тому введення кольорового розрізнення військових округів було нетривали, зовнішнім явищем. Тим не менше воно варто уваги дослідників.

справа обер-офіцер 10-го за рахунком полку Брестської інспекції (синій погон і палевий комір , золотий галун по передньому і нижньому краю коміра)

Традиції військової символіки, колористики мають значення для розвитку вексілології, геральдики, уніформістики, емблематики, фалеристики, сфрагістики, атрибутки, символики. Вони допомагають зробити простір впізнавальним, суб’єктивізують його представників. Використання палевого кольору перекликається з певними елементами берестейської регіональної культури. Серед них богаті традиції соломоплетіння, використання “солом’яного золота” у прикрашенні церковних брам.

Залишити відповідь