Мережа безкоштовних курсів української мови і Товариство української літератури

Віктор Місіюк, Культура
12/11/2020, Leave a comment

Цьогорічна VІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Українська мова у світі» в зв’язку із пандемією коронавірусу проходила у дистанційній формі. Результатом стало видання збірника матеріалів конференції, який відкриває стаття голови Товариства української літератури при Спілці білоруських письмеників письмениці Наталки Бабиної. Пропонуємо познайомитись з матеріалом присвяченим освітнім ініціативам Товариства.

Досвід створення мережі безкоштовних курсів української мови в Білорусі. Діяльність Товариства української літератури при Спілці білоруських письменників//Українська мова у світі : Збірник матеріалів VІ Міжнародної науковопрактичної конференції, 25 червня; 6 листопада 2020 р. – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. – 198 с.

1. Досвід створення мережі безкоштовних курсів української мови в Білорусі

Мережу безкоштовних курсів української мови було започатковано
у 2017 році зусиллями групи ентузіастів та за підтримки Посольства
України в Республіці Білорусь. Сьогодні такі курси діють в Мінську
(групи для дорослих: для початківців і для тих, хто продовжує вивчати
українську, а також групи для дітей), Бересті, Гомелі, Гродно, Молодечно
(Мінська обл.), Кобрині (Берестейська обл.). Мовні курси надзвичайно
популярні, особливо в Мінську. Крім того, у Мінську є два українських
розмовних клуби: для початківців і для тих, хто вже має певний рівень
знань. Курси відбуваються один раз на тиждень та тривають зі жовтня до
травня. За три роки існування курси відвідало близько 300 осіб, а майже
150 осіб отримали сертифікати про проходження курсів. Діяльність курсів
була б неможливою без організаторів та викладачів: Єгора Дзьобика,
Оксани Ціпліцької, Павлини Скурко, Наталії Слабко, Ірини Росоловської
(Мінськ), Віктора Місіюка, Ірини Ворон, Павла Дехтерука, Олени Нінічук
(Бересть), Богдана Демківа, Надії Дрозд (Гомель), Наталії Шоломицької
(Гродно), Єсенії Мікулич (Молодечно), Степана Давидюка (Кобринь), які
працювали безкоштовно та з великою наснагою. Хочеться висловити
подяку українським дипломатам Посольства України в Білорусі (Мінськ)
та Консульства України в Бересті за підтримку в організації курсів.

Тим, хто хотів би скористатися нашим досвідом організації
курсів з української мови у своїй країні, мабуть, буде цікаво довідатися,
як ми долали основні проблеми, які виникали при організації курсів:
як знаходили приміщення для занять, де знаходили викладачів, звідки
брали підручники.

Проблему з приміщенням нам допомогли вирішити здебільшого
білоруські громадські організації. На сьогодні у Мінську курси проходять
у приміщенні Товариства білоруської мови, у Гомелі – у Центрі білоруської мови, у Гродно – у Центрі міського життя. Часто назустріч йшли
бібліотеки, бо саме в бібліотеках відбуваються заняття у Бресті, Кобрині
та одного з розмовних клубів у Мінську. В Молодечні приміщення для
курсів надав Музичний коледж, а один із розмовних клубів у Мінську
проходить в католицькому костелі.

Щороку ми подаємо оголошення у ЗМІ та соціальні мережі про
початок курсів, разом з бажаючими навчатися зголошуються і нові
викладачі, тому маємо змогу організовувати відповідну кількість груп.
Ми займаємося за підручниками «Крок», розробленими в МІОКу.
Пишаємося тим, що попри всі труднощі впродовж трьох років
функціонування наших курсів не було скасовано жодного заняття. В разі
потреби викладачі заміняли одне одного, інколи заняття проходили за
принципом ланкастерської школи, коли учні, що мають вищий рівень
знань, навчали інших, але заняття завжди відбувалися за розкладом.
І навіть під час епідемії коронавірусу заняття не перервалися, а
відбувалися дистанційно.

Наприкінці навчального року традиційно проходить випускний
вечір у Посольстві України в Білорусі, під час якого в урочистій та
одночасно зворушливій атмосфері відбувається вручення сертифікатів
про закінчення курсів.

Діяльність мережі безкоштовних курсів української мови в
Білорусі широко освітлюється місцевими ЗМІ. Позитивний ефект від
них беззаперечний.

2. Діяльність Товариства української літератури при Спілці
білоруських письменників

Товариство української літератури було створене у квітні 2014 року
при Спілці білоруських письменників вперше в її історії. Створення
Товариства є результатом розуміння білоруською інтелігенцією того, що
варто зміцнювати культурні та, зокрема, літературні зв’язки з близькою
географічно, ментально та історично сусідньою державою, а також як
жест солідарності з Україною.

В Положенні про діяльність Товариства, прийнятому на першому
засіданні, записано, що Товариство створене з метою сприяння
українсько-білоруським літературним зв’язкам; підтримки білоруських
письменників, які проживають у Білорусі пишуть українською мовою
(або на українських говірках), а також білоруських письменників, які
проживають в Україні і пишуть білоруською мовою (або на білоруських
говірках); розвитку українськомовної художньої літератури в Білорусі
і білоруськомовної художньої літератури в Україні; збереження і
популяризації національної літературної спадщини Білорусі та України.

За 6 років існування Товариства було досягнуто певних результатів.
1. Видано 6 номерів білорусько-українського альманаху
«Справа» [8]. Особливість альманаху в тому, що в ньому публікуємо багато
художніх, публіцистичних, науково-популярних текстів українською,
білоруською, російською мовами та на брестсько-пінських діалектах.
2. Проведено близько 100 різних заходів, наприклад, презентацій
альманаху та творчих зустрічей з авторами, концертів, круглих столів,
конференцій в Мінську, Бересті, Гомелі, Кобрині, інших містах та селах
Білорусі, а також у Києві, Львові, Луцьку, Чернігові, Харкові, Москві,
Варшаві, Білостоку, Каунасі та ін.
3. Товариство має сайт, який є своєрідним архівом української
спадщини, створеної в Білорусі, перекладів, досліджень на тему українців
Білорусі (насамперед Берестейщини), тощо [6]. Товариство також працює
в соціальних мережах [9; 10].
4. Товариство підготувало та видало дитячу книжку «Україна»,
в якій у розважальній, цікавій для дітей формі розповідається про
історію та культуру України, за якою білоруські діти навчаються читати
українською мовою [7]. Треба зазначити, що таке видання, яке дає
можливість білоруським дітям познайомитися з українською азбукою,
також є першим в білоруській історії. На багатьох презентаціях, які
Товариство проводило у школах, діти за 15 хвилин навчалися читати
українською мовою. І робили вони це з великою радістю!
5. За активної участі нашого товариства в Мінську, Гомелі, Бересті,
Гродно, Молодечно, Кобрині відкрилися і працюють безкоштовні курси
української мови.

Серед активістів та авторів Товариства української мови багато
уродженців Берестейщини. Всі вони прийшли до розуміння своєї
Досвід створення мережі безкоштовних курсів української мови в Білорусі
українськості різними шляхами (їхні історії з’являються в кожному номері
альманаху «Справа»). Для кращого розуміння ситуації з українцями
Берестейщини, мабуть, було б добре, розповісти невелику особисту
історію.

Я народилася в с. Заказанка Берестейського району Берестейської області
в 1966 році. Моя соціалізація припала на роки так званого «брежнєвського застою». Молодому поколінню важко таке уявити, але до 7 років я не
чула жодного російського слова. Водночас, я не знала, як називається
та мова, якою розмовляють у нас в сім’ї, в селі. І тільки випадково натрапивши на книгу «Кобзар» Тараса Шевченка, зрозуміла, що наша мова
– українська. Вже пізніше виявилося, що в Білорусі вивчати українську
мову та взагалі згадувати про українські говори на теренах Берестської
області було заборонено ще в 1950 році наказом тогочасного міністра
внутрішніх справ Лаврентія Берії [5, с. 9]. Проте саме українською її вважали та продовжують вважати багато філологів ХІХ–ХХІ ст. – від Юхима
Карського до сучасних дослідників [1; 3; 4].

На міжнародній науковій конференції «Мова як фактор
збереження національної ідентичності: білорусько-український
контекст», яка відбулася в Мінську в травні 2017 року, ця теза була
прийнята учасниками-науковцями. Ця подія стала дуже важливою.
З 1950 року справа збереження одвічної мовної стихії Берестейщини була
заручником політики, тому дуже важливо, що в наш час титульна нація
Білорусі починає розуміти важливість збереження мультикультурності,
поліетнічності і своєрідності кожного регіону нашої країни. Новим
кроком до побудови розвиненої громадянської спільноти стало визнання
зі сторони білоруських еліт права на мову та культуру білоруських
українців.

Але існують ще принаймні два аспекти проблеми українськомовної
літератури в Білорусі.
По-перше, широкі читацькі маси майже не знають, а наукове коло
білоруських літературознавців практично не приділяє уваги тому, що в
Білорусі існують давні традиції української літератури [2].
По-друге, в Білорусі майже неможливо придбати літературу,
видану в Україні, особливо українською мовою. Таку літературу можна
віднайти лише у приватних продавців книг, а в мережі великих книжкових
магазинів по всій Білорусі українська книга відсутня. Ця ситуація має
бути змінена.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аркушин Г. Голоси з Берестейщини. Луцьк, 2012. 532 с.
2. До тебе, світе… Українська література Берестейщини: Проза.
Поезія. Публіцистика / упоряд. А. Цвида. Київ, 2003. 544 с.
3. Карский Е. Белорусы: Т. 1–3. Москва, 1955–1956.
4. Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці:
беларуска-ўкраінскі кантэкст = Мова як фактор збереження
національної ідентичності: білорусько-український контекст:
Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск,
25 мая 2017 г.). Мінск, 2017. 104 с.
5. Мусевич Г. Сторінка із життя Григора Омелянюка. Слово Просвіти.
2000. № 12 (78). С. 9.
6. Сайт Товариства української літератури. URL: http://druzi.by/
(дата звернення: 01.06.2019).
7. Скурко П. Украіна. Мінск, 2017. 20 с.
8. Справа : альманах / гал. рэдактар А. Наварыч. Мінск, 2015–2019.
Вып. 1–6.
9. Товариство української літератури. URL: https://www.facebook.
com/druziby/?fref=ts (дата звернення: 01.06.2019).
10. Товариство української літератури. URL: http://vk.com/druziby
(дата звернення: 01.06.2019).

Залишити відповідь