На честь Вістицької Богородиці

Віктор Місіюк, Культура
04/09/2020, Leave a comment

Часто буває, що пам’ять про давніх авторів зберігається лише в їх творах. З них літературні критики дізнаються про світогляд, психотип, манеру автора. Так, приміром, сталося з автором першої в Річі Посполитій енциклопедії Іваном Протасовичем. До сих пір дослідники давньої літератури не написали біографію одного дуже плідного поета середини XVII століття Бальтазара Станислава Пшилуського. Свої твори він підписував здрібнілою формою імені тобто Бальцер. Пшилуський був автором кількох книг.

1.Carmen funebre patrium, in funere Aleksandri Ludovici Radziwiłł Mareschalci Litvaniae, 1630. Lublini; 2.Corona Sepvlchralis Sive De Serenissimi Alexandri Caroli Poloniæ & Sveciæ Principis Lavdibvs Oratio, 1635. Cracovia; 3.Planctvs in Obitvm […] D. Teclæ In Ołyka Et Nieswiesz Dvcissæ Conivgis D. Alexandri Lvdovici Radzivili, Ołycensis & Nieświesien: Dvcis […] M. Balthasaris Stanisl: Przylvski, 1637 Varsaviæ; 4.Colossus im mortalitatis Vladislao IV. Regi Polon. est gratulatoria Victoriae de Moschis, Lublini, 1638; 5.Felix Lvceoria In Primo ac solenni Illvstrissimi Et Reverendissimi Domini. D. Andreæ Gembicki Episcopi Lvceorien. Abbatis Trzemesznen. In Svam Cathedram Ingressv Laetatvr. Anno ab augustissimae Virginis partu, 1639. Lublini; 6. Iako Rachel iasnie oswiecona P. Tekla Wołowiczowna Alexandra Lvdwika Radziwiła małżonka na rocznicy przez Baltazara Stanisł. Przyłuskiego wspomniana, 1639 w Lublinie; 7.Na solenney introductyey obrazu Przenałaskawszey Miłośierdźia Panny Maryey / mowa x. Baltazara Stanisława Przyłuskiego, 1653 W Wilnie.

З переліку творів видно, що Бальцер Пшилуський писав латинською і, меншою мірою, польською мовами. Він був наближений до двору дружини Олександра Людвика Радивила Теклі з дому Воловичів. Крім хвалебних віршів на честь світських осіб короля і представників радивилівської родини писав також твори присвячені епископам і іконі Діви Марії. Саме тому дослідники релігійної літератури включають його до представників марійної літератури. Варто підкреслити, що найдавнішими хвалебними релігійними піснями були саме акафісти на честь Богородиці. Досить рідко буває, що ім’я автору акафісту залишається в пам’яті нащадків. В цьому сенсі іконі Вістицької Богородиці пощастило.  В 1662 році  “дуже чудотворний” образ згадував відомий релігійний письменник, працівник Кравівської академії Петро Гіацинт Прущ. Завдяки його праці зберігся один з творів авторства Бальцера Пшилуського, пов’язаний з регіональним марійним культом. Судячі з усього він був написаний в в кінці 40-х-початку 50-х років XVII століття. Пропонуємо познайомитись з перекладом і оригінальним текстом акафісту на честь Вістицької Богородиці.

Чудотворний образ Діви Марії в місцевості Вістичі, в Соборній церкві, при якому Святая Вервиця дарована, Образ якої Пан Бальцер Станислав Прилуський майстерним ритмом славить:  

Вітай, Милосердна Мати
Насолоди більшої за тебе не знати
Вітай Вістицька Покровительниця
Всіх нас надійна захисниця.
Скрізь Діва Чудотворна
Але в сітому місці бездокорна
Кожного разу, коли тебе закликаємо
Доброту твою відчуваємо
В погану і успішну годину
Багато рятувала ти від загину
Багато сліпців прозріло
Багато кульгавих зцілило.
В найважчій хворобі
Кожен хто розгублений в собі,
Хто з тебе походить
Швидко здоров’я знаходить.
Навіть як я не згадував про себе
Що видужав через тебе
Самі дари за себе промовляють
Які твої милості бувають.
Преславная чудесами
Вічно пануй над нами
Ми при кожній нагоді
Будемо служити тобі.
Я на тебе маю надію
Що серцем не змарнію
Чую бажану охорону
Закликаючи тебе на оборону.
Кожен хоче немало вчиняти
Для увічнення твоєї пам’яти
Хоч значних грошей могло коштувати
Буде від тебе подяку мати.
Молись за нас, Покровительниця,
Наша Вістицька захисниця,
Молитви солодшої не знати
Молись Милосердя Мати
Вервицею тебе прославляємо
Бо ласку твою знаємо. 

Obraz wielce Cudowny Panny Maryi w Mieście Wystycách, w Kośćiele Fárnym,
przy którym Rożániec Święty iest fundowany, który Obraz Pan Bálcer Stánisław
Przyłuski Rythmem swym ták pięknie wita:

Witay o Matko litości
Jedyna nasza słodkości
Witay Wystycka Patrono
Nas wszystkich pewna Obrono.
Wszędyś jest Panna cudowna
Lecz w tym mieyscu niewymowna
Kiedykolwiek cię wzywamy
Dobroci twey doznawamy.
We złych razach y w frasunku
Wielom dodałaś ratunku
Wieleś ślepych oświeciła
Wieleś chromych uzdrowiła.
By w naycięższey był chorobie
By wszystek zwątpił o sobie
Kto się od ciebie udawał
Prędko przy zdrowiu zostawał.
Choćbym ia nie wspomniał siebie
Żem iest zlecony od ciebie
Te same wota wołaią
Jakie łaski twe bywaią.
O gdyś tak sławna cudami
Króluyże wiecznie nad nami
A my o wszelkiey dobie
Będziem usługować tobie.
A ia w tobie mam nadzieię
Iż z mym sercem nie zniszczeie
Doznam żądanei ochrony
Wzywaiąc twoiej obrony.
Bo człowiek czyni z chęci
Ku twey przesłodkiey pamięci
Choćby y za pieniądz stało
Będzie to twą wdzięczność znało.
Więc się módl za nas Patrono
Wystycka nasza Obrono
Módl się o nasza Słodkości
Módl się o Matko litości.
Różańcem cię pozdrawiamy
Niech przyczynę twoię znamy


 

 

 

 

Залишити відповідь