П’ять етапів історії Біловезької пущі

ПроСВІТ, На здоров'я
13/02/2018, Leave a comment

Недавні дискусії навколо долі Біловезької пущі і способів господарення змусили наново осмислити цінність заповідного лісу, добратись до самої суті проблеми його збереження. Почали з’являтись праці, які пропонують концептуальний, стратегічний підхід у прийнятті кожного рішення, яке торкається майбутнього лісної перлини. Саме такий характер має стаття відомого еколога Томаша Самойлик присвячена періодизації історії Біловезької пущі.Похожее изображение

Відправною точкою в дослідження історії Беловежского первісного лісу для Самойлика стали результати палінологічних досліджень, отримані лабораторією палеоекології та археоботаніки кафедри рослинної екології Гданського університету під керівництвом проф. др. Малгожата Латалової. Вони підтверджують факт безперервності залісення Біловезької пуща з кінця останнього льодовикового періоду (10-9 тис. р. до н.е.) і дуже низьку у порівнянні з іншими регіонами рівнинної Європи, слідів впливу місцевого населення і господарки. Завдяки присутності пилка культурних рослин (включно з зерновими) вдалося виділити п’ять етапів присутності людини в пущі, що цілком покривається з дендрологічними, археологічними та історичними дослідженями.Похожее изображение

(1) Перша фаза, стародавня. Присутність пилку, пов’язаного з людиною була виявлена у шарах неоліту (2500-1800 до н.е.), а також залізного віку (III століття до н.е.-V століття н.е.) зі слідами і першого використання вогню, дрібних зернових культур і худоби. Археологічні розкопки доповнили ці деталі з подальшими подробицями. В Поляні Березово виявлено оселю штрихової культури зі слідами металургійного виробництва, в Урочищі Велика Клітна, досліджено кургани вельбарської культури III-V століття. Крім того виявлено щонайменше декілька осель того періоду, які ще необхідно дослідити.

(2) другий етап (V- ХVI століття нашої ери, що охоплює період великого переселення, в середні віки, початок Нової доби), між VI і X століття відбулося падіння антропогенного впливу і в цілому період характеризується незначною господарською діяльністю. Археологічні дослідження що в період великого переселення люди були присутні в Пущі. Чіткі сліди слов’янських поселень VIII-IX століть виявлені в похованнях в Теремісках-Дуброва. Друга фаза колонізації припала на XI-XIII століття. Тим періодом датуються поховання в урочищі Замок і селище в сусідньому урочищі Оболоні.Похожее изображение

Кінцем цього періоду з’являється інформація з письмових. Пуща стає вотчиною – спадковим майном великих литовських князів. Після того, як в 1386 році укладено польсько-литовську унію, Біловезька пуща стала королівським лісом. Наступні чотири століття вона була місцем полювання монарха, які були відносно рідкими, в середньому раз на десять років. Їх вплив на звірів і сам ліс був дуже незначним – важливіша була охорона, яку забезпечували осочники, мисливці, стрільці, стражники і лісники, оселені на кордоні пущі. В лісі було заборонено селитися, різати деревину для продажу та інші види діяльності, крім королівського полювання. В той же час місцеве населення мало так звані «входи» – право використовувати певні ділянки лісу під сінокоси, бортництво, рибальство і випасу скотини. Єдиним винятком був мисливський маєток в центрі пущі – Біловежа.Картинки по запросу Bialowieska puszcza

(3) Третій етап (Нова доба: ХVIІ- ХVIІІ століття) палінологічні дані фіксують збільшенням показників людської діяльності, помітне зниження кількості дуба, граба і липи і присутності вогню в лісі, що вказує, швидше за все, контрольоване людиною випалювання. З1589 року Пуща включений до складу столових маєтків, доходи від яких були призначені для підтримки королівського двору, що привело до більш інвазивних способів використання: спалювання поташу, смоли, дьогтю і деревного вугілля. Пожежі в цей період виявлені на невеликих площах і не були дуже інтенсивні, швидше за все, пов’язані з господарською діяльністю і бджільництво. Королівський двір в кінці шістнадцятого століття перенесений до Біловежі, був зруйнований в період збройних конфліктів другої половини сімнадцятого століття. Нова садиба побудована у XVIII столітті. У другій половині вісімнадцятого століття, під керівництвом Антонія Тизенгауза були проведені перші комерційні вирубки, вперше дозволено заснувати в Пущі невеликі поселення.Картинки по запросу Bialowieska puszcza

(4) Четвертий етап кінець XVIII – середина ХХ століття. Помітне збільшення пилку культур і польові бур’янів, пов’язані з розвитком нових поселень в лісі, в дев’ятнадцятому столітті характеризується зниженням індексів пожеж, і в двадцятому столітті, зниження показників сільськогосподарської діяльності. В перші роки після поділу Річі Посполитої пуща була позбавлена охоронного статусу, що призвело до вирубки одної з тринадцяти частин – так званої стражі, на які вона була розділена, але через присутність зубрів це рішення було скасовано в 1802 році. У пущі запроваджено суворий протипожежний захист та заборонено випалювання смоли та інших продуктів. Прийнято спроби заборонити традиційні форми використання, такі як випас худоби, виявилися неефективним. Через величезну кількість сухостою, відсутність добрих доріг царська адміністрація не змогла реалізувати плани щодо впровадження сучасних методів управління лісами. В 1860 році пуща увійшов в сферу інтересів двору і був перетворений на місце царських полювань з обмеженою експлуатацією лісових ресурсів. В кінці дев’ятнадцятого століття були проведені експерименти зі штучною розведенням тварин. Вперше під час Першої світової війни 1915 року відбулася масова вирубка лісу. Після війни, в 1921 році, щоб захистити найбільш добре збережених і найбільш цінні частини лісового фонду був створений заповідник, пізніше перетворений в Біловезький національний паркКартинки по запросу Bialowieska puszcza

(5) Етап п’ятий (Сучасний) Створена в середині 20-х років ХХ ст. подвійна модель (захист лісу на території національного парку і вирубка на інших територія) функціонує до сьогоднішнього дня.Картинки по запросу Bialowieska puszcza

Наукові дані показують, унікальну для Європи, ступінь збереження рівнинного лісу, не зважаючи на сторіччя присутності людини. Лісний комплекс Біловезької пущі протягом тисячоліть суттєво не змінився. Навіть у недавні часи екологічний прес людини на пущу був значно менший від інших європейських регіонів. До початку ХІХ століття в більшості пущанських лісів людська діяльність не лишила жодних слідів. В цьому сенсі це Пуща – унікальна в європейському маштабі екологічна ценність. 

За матеріалом naukadlaprzyrody

Залишити відповідь