Поліська Русь

Віктор Місіюк, Культура
06/04/2021, Leave a comment

Серед історичних термінів, які, судячі з усього, ніколи не використовувались в документах і є виключно дослідницьким конструктом варто згадати Поліську Русь. Кожен з регіонів давньої Руси мав би бути її інтегральною частиною. Так відомий польський дослідник Олександр Брюкнер описуючі сусідні з балтським плем’ям регіони за моделлю Чорної Руси підкреслив руський характер  Волині і Полісся: “Історична роль ятвягів обмежувалась нападами на Мазовію, Люблинщину, Чорну, Поліську і Волинську Русь“. В свою чергу історик Олександр Яблоновський в праці присвяченій Підляшшю неодноразово згадує сусідні регіони “поліську і волинську Русь“. Якщо остання мала знаходитись на півдні Підляшшя, то перша – на сході: “Мала то бути якась дальша Русь, яка одділяла од Ляхів край який нас цікавить. Такою була тільки Поліська Русь, частина пинсько-турівська, яка саме одділяла цю країну од Ляхів-Мазурів на всьому просторі, починаючі од червенської межі, пізніше холмської (з Ратном), через Буг, аж до верхів’їв Нареву“.

Отже за логікою обох дослідників Поліська Русь мала сягати верхів’я ріки Нарев, де межувала з землями Чорної Русі і ятвягів. На півдні регіон був обмежений Волинню. Інші науковці, письменики в такому поєднанні поняття Русь і Полісся не використовували. Хоча, звичайно, Полісся було краєм, який за термінологією часів Річі Посполитої населяли русини. До прикладу для пинчуків пинські крайовці опрацювали “Русинський лементар”.

Залишити відповідь