Спільний список

Віктор Місіюк, Культура
16/09/2021, Leave a comment

Територія Холмської губернії, а також сусідніх повітів Гродненської губернії, напередодні Першої світової війни розглядались як частина майбутньої розширеної Холмської губернії, але відповідне рішення російського парламенту не було втілене в життя. Бересть став центром Холмської губернії вже у часи Української народної республіки і Української держави. Українська революція створила унікальні можливості для реалізації національних потреб біженців. Задовго до того, як на українська делегація отримала дозвіл на участь в Берестейських мирних перемовинах, як висунуто вимоги щодо включення територій з більшістю україського населення до складу Української народної республіки, а також підписання Берестейської мирної угоди, яка визначила північно-західні кордони української держави українські активісти біженських організацій Холмської і Гродненської губерній об’єдналися у спільний виборчій блок на виборах до українських установчих зборів. Їх метою був захист інтересів земляків, формування “холмсько-гродненської” повістки в конституційному органі України.

Іменне посвідчення виборця до установчих зборів УНР

В архівах зберігається “Список кандидатів на членів Установчих зборів, заявлених партіями, групами та організаціями у Полтавський виборчій окрузі”. Серед них згадано список №9 стоворений біженцями з Холмської і Гродненської губерній. У хрестоматійному виданні “Історія Українивід найдавніших часів до сьогодення” названо “Біженці українці з Холмщини та Городнищини”. В ньому в листопаді 1917 року було виставлено 8 кандидатів. Частина з них відома поіменно. До списку увійшли Антін Матеюк, Герасим Олещук , Василь Остапчук, Олександр Ніколін, Михайло Галярда. Лідером групи був відомий діяч українського церковного руху, майбутній генерал-хорунжий УНР, уродженець Володавського повіту, протопресвітер Антін Матеюк. В Чернігівський губернії  “Список біженців-українців Холмської і Гроденської губерній” був зареєстрований під № 8. Скорочено його називали списком українців-біженців. У №10 часопису “Дзвін” за 1991 рік Олег Романчук з’явилася стаття “Зірка Давида і тризуб Володимира на тлі Кремля” в який наведено дані, що 15 січня 1918 року опублікували  “Вісти головної комісії у справах виборів до установчих зборів УНР”. З них виникає, що в Києві за список №14 біженців Холмщини і Городенщини проголосувало 75 виборців. Скільки загалом було обрано делегатів об’єднаного біженського списку до Установчих зборів невідомо. Достеменно відомо що був обраний мешканець Києва – протоієрей Антін Матеюк, по Івангороду Київської губернії – учитель Василь Остапчук відомий також як поет “Васько Ткач”, народженого в містечку Славатичі.

Одним з елементів передвиборної компанії, виборчої агітації стала нарада представників від селянства, учительства, культурно-освітніх і політичних організацій Холмщини і Гродненщини, скликана в грудні 1917 року. На ній розглядалася стратегія участі виселенців до Установчих зборів. Інформація про неї надруковав “Вісник генерального секретаріату Української Народної
Республіки” (№5, 15 грудня 1917 року, ст. 2):

“ХОЛМСЬКА НАРАДА

На днях скінчилося засідання Холмської Наради з участю представників Гродненщини. На нараді між іншим вирішено було на виборах до
української Установчої Ради виставити по всіх округах зв’язаний список біженців — Українців Холмщини та Гродненщини. На нараді вироблено було і основи наказу кандидатам по Холмсько-Гродненському списку.
По наказу кандидати повинні: 1) Добиватися, аби землі Холмщини
та Гродненщини, де більшість населення є українська, увійшли в склад Української Народної Республіки. 2) Брати на себе ініціативу в укладанню
і переведенню законів: а) про організацію планомірної допомоги біженцям на місцях їх тимчасового розселення та під час реевакуації; б) про
відбудування їх господарського і всього добробуту по повороті на рідні
місця за державний кошт. 3) В соціально-економічних справах кандидати
Холмщан та Гродненців повинні іти разом з українськими соціялістичними партіями, добиваючися зокрема в земельній справі, щоб всі землі
ординатські, майоратські, поміщицькі, казенні, монастирські, церковні
і инші перейшли до корінного місцевого трудового населення всіх вір і національностей без викупа.

2 Грудня 1917 року
Вірно: голова комітету Матіюк
Секретар Олексеюк”

Список УСДРП на виборах до Українських установчих зборів

Чи вдалося реалізувати виборчому блоку в повній мірі? Чи були створені списки в усіх округах? Як видно з вище наведених фактів щонайменше в Київський, Полтавський та Чернігівський округах представники біженців були включені в бюлетні. Поява об’єднаного комітету і участь в “Холмський нараді” представників Гродненської губернії є мало відомою сторінкою, пов’язана з громадською діяльністю біженців. Активність холмських біженських комітетів вивчена порівняно добре. Не менше семи представників “холмщаків” (Олександр Василенко, Антін Матеюк, Тимофій Олексіюк, Антон Дуда, Карпо Дмитріюк, Семен Любарський, Микола Шкетин) свого часу були членами Центральної Ради. Менше відомо про українських активістів з Гродненської губернії, які очевидно мали вплив не тільки на позицію української делегації на мирних перемовинах, а також реалізації громадських ініціатив на території давньої губернії в 1918-19 роках. Між згадана тема має велике значення для розуміння регіональної історії національного руху. Сподіваємось уважний аналіз списків кандидатів виборчого списку, учасників наради дозволить визначити імена представників південних повітів Гродненської губернії (вихідців з Берестейщини та Північного Підляшшя), а також повіти які вони представляли.

 

 

Залишити відповідь