Універсал Ждановича

Віктор Місіюк, Культура
25/06/2020, 1 Comment

Згадуючі про козацькі гарнізони в Пинському повіті гетьман Богдан Хмельницький головною відповідальною особою визначає київського полковника. В гродських книгах зберігся документ, який видав пинський шляхті Антон Жданович, багаторічний полковник Київського полку. Він був опублікований в 34 тому “Актів віленської арехографічної комісії”. Охоронний універсал був написаний 14 травня 1657 року з табору “з-під Берестя”, де на той час стояли союзі трансильвансько-шведсько-українські війська:

Антін Жданович (позначений літерою D) на шведський гравюрі 1657 року серед козацьких полковників.

“Анътонъ Ждановичъ, наместъникъ єго милости пна гетмана войскъ Запорозских, всѣмъ в-обец и кожъдому з-особна, кому о томъ ведати належыть, меновите паномъ полковъникомъ, ассавуломъ, сотъникомъ, отаманомъ и всему товарыству войска Запорозского до вѣдомости доносимъ. Ижъ зближывшы ся мы з войсками княжати єго милости семикгородского ку повѣту Пиньскому, а маючы от обывателей того жъ воєводъства достаточную информацыю, ижь єго милость панъ гетьманъ под протекъцыю свою ихъ всѣхъ принявъши и залогу для лепъшого безпеченства имъ придать рачылъ, во въсемъ до тыхъ же универсаловъ єго милости пана гетьмана стосуючы ся сурово приказую, абы жаденъ с товарыства нашого так в тягненью чатами и подєзъдами шляхте воєводства Пинского жадноє найменьшоє крывды задавать не важылъ ся, обавъляючы ся срокгого каранья войскового. А єжели бы таковыє свавольники легце собе сесъ нашъ универсалъ поважы ъшы онымъ чынили, теды таковыє за даньємъ намъ вѣдомости сурово на горъле карани будутъ. В чом и повъторе всѣхъ васъ напоминаємъ подъ ласъкою нашою и срокгимъ караньємъ войсковым”.

Берестейський замок XVII століття. Реконструкція Павла Татарнікова

Дослідники гадають чому Антон Жданович вирішив видати такий документ. Чи був він його власною ініціативою, яка за спиною у українського гетьмана розпалювала новий конфлікт з московським царем, що предентував на трон короля Річі Посполитої. Чи документ був лише письмовим оформленням протекторату, логічним продовженням дипломатичного курсу козацької держави, цілком у відповідності з попереднім універсалом Богдана Хмельницького. Жданович від імені Війська Запорозького загрожує тим, хто наважиться завдати кривду шляхті Пинського повіту не більше не менше смертною карою. Жорстоко як на часи, коли військова здобич вважалась натуральним правом. Тим більше, що до походу козаків вислали “без плати, добуваючи на себе“. З іншого боку коли 18 травня 1657 року з Пинська маршалок і хорунжий Пинського повіту Лука Єльський вислав універсал з запрошенням шляхти на повітовий сеймік на 23 травня 1657 року він вимагав прибути “без усякої проволоки – бо ледво упросили ми пана полковника київського, що він того терміну згодився почекати“. В контексті цих слів охоронний універсал Ждановича можна вважати ультиматумом, який вимагав визначитись з тим чи готова місцева шляхта прийняти українське підданство, з усіма негативними наслідками у випадку негативної відповіді. Цікаво те, що в документі згадуються обивателі воєводства яких прийняв під протекцію Богдан Хмельницький. Але чи йдеться про все Берестейське воєводство, чи лише про його частину Пинський повіт? В універсалі згадується неіснуюче Пинське воєводство. Отже Жданович скоріше за все помилявся маючи на увазі саме Пинщину.

Біографія Антона Ждановича досить добре вивчена. Але лишається одне важливе питання: чи його мали на увазі Богдан Хмельницький і Лука Єльський, коли писали про київського полковника? Частина дослідників з усією упевненістю вважає, що він займав цю посаду до квітня 1657 року. З другого боку відомо, що після повернення з польського полону він був призначений чигиринським полковником, пізніше генеральним суддею і в решті решт наказним гетьманом. Командир козацького корпусу у складі об’єднаного угорсько-українсько-шведського війська у згаданому універсалі до пинської шляхти підписався не як полковник, а як намісник гетьмана тобто як наказний гетьман. В шведських джерелах його титулують також не полковником, а козацьким генералом. Отже, вірогідно, мова йшла про когось іншого.

Далі буде

1 thought on “Універсал Ждановича”

Залишити відповідь