Мітки: говірка

Як п’яный лось ровэром їздив

А то лось!    Було тое, як я пэршый год на Рэчыцю ду школы пуйіхала рубыты. Выйшла я удён раз зу школы і іду ду установкі, коб дудому, ду Камынця йіхаты. Ажно в курчах шчось вылыке стогнэ, крычыт і вурочайіцце. Я думала, шчо Рычыця – край лісный, хто юго знае, шчо там такое. Пудыйшла тыхінько […]

More
Як пришлі совіети

Як пришлі совіети 17 вeрeсня 1939 рoку сoвie ти вуйшлi дo Пуoльщи i чeрeз пaрa дьон знaйшлiся тoжe нa Пудляшу, aлє штoб пoнятi, як всьо тoгди прoхoдiло, трeбa вeрнутiся трoхi рaнie й, двaдцeть ліe т нaзaд. Кoлі в Рoсiї в 1917 рoцi нaчaлася рeвoлюция, чуть нe всie пудляшукi билі щe в бie жeнствi i дoбрe […]

More
Ойченаш

Ойчэ наш , якы е в нэбi, святыся iмя твое, прыйды королiвство твое , будь воля твоя як в нэбi, так i на зэмлi , хлiба нашого щодэнного дай нам сьогоднi i одпусты нам нашыi провыны, як i мы одпускаем нашым выноватым. I нэ уводь нас до спокусы, алэ збав нас од злого. Амэн. (переклад на […]

More
Як таліби Біловезьку пущу вирізали, або розмова з каменюцкою бабою

Розмова з камэнюцкою бабою. …Я колысь, як молодою була, то лiс був муёю другою хатою. Роботы коло хаты було мныго, а у полi – то картоплi прополоты, то огорнуты ïх, колi борозны впоперыч посаджаны, а на градках: нэ вспiïш до конця грядкi прополоты, а вжэ трэба знову начiнаты, бо як дэщ пройдэ – то зылле […]

More
КОЛЯДА

Золотое успомню дытынство, Бы той казочный сон з ныбутьтя: Як пуд ёлкую ждалы гостынцы, На столі у горшчочку – кутьтя. А пуд білым настілныком – сіно. Хоч прошло ужэ тысячы літ, Як у яслях родылась дытына: Наш Спасітель зъявывся на світ.   На вычэру стола накрывалы Для усейі сымйі з постных страв. Був кысіль і […]

More