Мітки: поезія

Пушла Каська

Film powstał w ramach mikroprojektu pod nazwą „Folklor i sztuka ludowa nadbużańskiego pogranicza”, realizowanego w ramach projektu parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionem Bug”. Całe przedsięwzięcie koordynowane jest przez Euroregion Bug i uzyskało dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz skierowane jest do mieszkańców obszarów przygranicznych w Polsce i Ukrainie. Głównym […]

More