Мітки: історія

Ваша Милость, кінь здох!

1586 рік.  Король Стефан Баторий серед попелища в недавно ушкодженому пожежею гродненському замку дає останні розпорядження по його відновленню. На порозі ще не відкритої львівської братської школи стоїть її майбутній ректор Стефан Зизаній. Голова польського уряду, великий канцлер Ян Замойський виводить послання до маршалка Миколая Радивила Сирітки. Намагається пояснити, чому так давно від нього не було листів:  “Освічений милостивий Пане. Відклавши […]

More
Берестейські перемови 1587 року

Бересть був важливим центром політичного життя Великого князівства литовського і Річі Посполитої. Від рішень, які тут приймались неодноразово залежала доля всієї Східної Європи. Одним з таких прикладів – Берестейські перемови 1587 року. Після смерті Стефана Баторія в Річі Посполитій встановилося міжкоролів’я. Дізнавшись про це російський цар Федір Іоанович вислав послів, які мали запропонувати місцевій шляхті обрати його […]

More
Польські полонені в берестейському таборі в 1918 році.

Виповнюється сто років з часу Першої світової війни. Ще не усі її сторінки добре розкриті. Навіть дослідникам порівняно мало відомо про діяльність німецьких таборів для полонених і інтернованих, які утримувала військова адміністрація в Бересті. Після підписання Берестейських мирних угод частина польських військ з обох боків фронту на знак протесту об’єдналася навколо ІІ польського корпусу російської […]

More
Берестейська кам’яниця Дорогостайських

В ХІХ столітті краєзнавці писали про те, що доказом давнини і значності старовинного Берестя є три верстви бруку, який часом розкопують на місці старого міста. Тепер ми знаємо, що під бруком приховані ще кілька верств дерев’яних давньоруських помостів. Можна уявити, свідками скількох історій вони були?! Але в більшості випадків, навіть якщо йшлося про життя вельмож […]

More
Недостает работ о Пинщине

Пинск – один из самых древних городов Беларуси, первое упоминание о котором в ПВЛ относится к событиям княжеских усобиц в 1097 г. О Пинске и Пинщине, несмотря на значимость города и региона, ни в досоветское, ни в советское время значительных публикаций не имелось. В свое время, когда город находился в составе Второй Речи Посполитой, в […]

More