Мітки: історія

Берестейські перемови 1587 року

Бересть був важливим центром політичного життя Великого князівства литовського і Річі Посполитої. Від рішень, які тут приймались неодноразово залежала доля всієї Східної Європи. Одним з таких прикладів – Берестейські перемови 1587 року. Після смерті Стефана Баторія в Річі Посполитій встановилося міжкоролів’я. Дізнавшись про це російський цар Федір Іоанович вислав послів, які мали запропонувати місцевій шляхті обрати його […]

More
Польські полонені в берестейському таборі в 1918 році.

Виповнюється сто років з часу Першої світової війни. Ще не усі її сторінки добре розкриті. Навіть дослідникам порівняно мало відомо про діяльність німецьких таборів для полонених і інтернованих, які утримувала військова адміністрація в Бересті. Після підписання Берестейських мирних угод частина польських військ з обох боків фронту на знак протесту об’єдналася навколо ІІ польського корпусу російської […]

More
Берестейська кам’яниця Дорогостайських

В ХІХ столітті краєзнавці писали про те, що доказом давнини і значності старовинного Берестя є три верстви бруку, який часом розкопують на місці старого міста. Тепер ми знаємо, що під бруком приховані ще кілька верств дерев’яних давньоруських помостів. Можна уявити, свідками скількох історій вони були?! Але в більшості випадків, навіть якщо йшлося про життя вельмож […]

More
Недостает работ о Пинщине

Пинск – один из самых древних городов Беларуси, первое упоминание о котором в ПВЛ относится к событиям княжеских усобиц в 1097 г. О Пинске и Пинщине, несмотря на значимость города и региона, ни в досоветское, ни в советское время значительных публикаций не имелось. В свое время, когда город находился в составе Второй Речи Посполитой, в […]

More
Нові знахідки під Жабером

В кінці січня 2017 року експедиція Інституту історії НАН Білорусі під керівництвом Сергія Линевича разом з дайвінг-клубом “Морський пегас” продовжила дослідувати рів Жаберського замку. Жабер був оточений шведським військом в травні 1706 року і після тривалої облоги капітулював. Перша експедиція Інституту історії побувала під замком в 2016 році, коли вдалося знайти перші ядра. З поверхні […]

More