Гайдуки королівської гвардії

Віктор Місіюк, Культура
10/12/2020, 3 коментарі

Смерть Афанасія Филиповича є головною причиною сприймати його як мученика. Обставини вбивства берестейського ігумена описані монастирською братією в заключній частині його “Діаріуша”. Нині на місці де мала бути казнь, в Аркадії, на території сучасного Берестя находиться Свято-Симеонівський монастир. А на місцевих пісках продовжують рости сосни.

Казнь Афанасія Берестейського

Гайдукъ оденъ стоялъ тамъ на тотъ часъ оподаль и слышалъ голосъ небожчика отца iгумена, а онъ имъ щось грозно одповѣдалъ на мукахъ оныхъ. Потымъ зась заволали и гайдука того, и казали му мушкетъ набити двома кулями. Тамъ же передъ нимъ заразъ и долъ казали наготовати. Доперожъ спытавши его впродъ, если бы ревоковалъ словъ своихъ стороны унеи, а кгды имъ одповѣдилъ: щомъ южъ реклъ, томъ реклъ и зъ тымъ умираю, казали тому гайдукови, абы въ лобъ му стрѣлилъ зъ мушкета. Гайдукъ, зась видячи, же то естъ духовный и знаемый ему добре, еще ся зъ тымъ не квапилъ, але первѣй о прощенiе и благословенiе его просилъ, а потымъ въ лобъ до него выстрѣлилъ и забилъ. О чомъ всемъ самъ тотъ гайдукъ певнымъ и вѣры годнымъ людемъ повѣдалъ, а мы южъ отъ нихъ ся довѣдали и тутъ написати казали. То дивная, щоповѣдалъ тотъ же гайдукъ: же небожчикъ, южъ пострѣленый двома кулямы въ лобъ на вылiотъ, еще, спершися о сосну, стоялъ часъ якiй о своей моци, ажъ его впхнути въ онъ долъ казали”.

Історія розстрілу досить відома, але пояснювати хто такі гайдуки, як в руках одного з них опинився мушкет дослідники життя отця Афанасія, як правило, не беруться. При тому представляти гайдуків абстрактним підлеглими слугами неправильно.

Іконографічне зображення на ковчежці з мощами святого Афанасія

У фрагменті, який стоїть перед описанням сцени смерті Афанасія згаданий гайдук потрапляє в групу призначених для проведення екзекуції шляхтичів і жовнірів, яким було доручено вивести ігумена за місто. В той же час більшість гайдуків і членів цехів, в обов’язок яких у військовий час входила участь в обороні міста по тривозі зібрали його центральній частині, як виникає контексту, в очікуванні нападу козаків.

Казали тежъ были панове всѣмъ цехомъ и гайдукомъ зобратися и въ ринку цѣлую ночъ напоготовю стояти, и тые теды всѣ оные страхи на небѣ видѣли и повѣдали о нихъ. Сами зась шляхта и жолнере, на то назначоные, другою брамою потаемне на тотъ часъ выпровадили небожчика отца игумена зъ замку на Замухавча, и вышречонымъ способомъ его стратили на мѣстцу помененомъ”.

Напрестольна ікона Свято-Афанасіївського чоловічого монастиря, Аркадія, Бересть.

Гайдуки були військовими найманцями. З угорського hadi означає військовий (до прикладу hadizsákmány означає військову здобич). За службу вони отримували плату так званий жолд, за що їх ще називали жовнірами. Так як найманців, які служили за сольди називали солдатами. Тобто екзекуцію над Афанасієм Филиповичем проводив не кат, не випадковий підневольний слуга, а солдат, виконуючи наказ командира. З тексту «Діаріуша» виникає, що цивільний суд не отримав доказів вини ігумена. Обвинувач, якого на латинський манір називали інстигатором, обурювався на своїх вояків, які провели невдало обшук, не підкинули компрометуючі докази:

Выригнулъ свою злобу тотъ iнстигаторъ и реклъ до гайдуковъ своихъ: ей, бодай васъ позабiано, же не подкинули есте якого ворка пороху и не повѣдили, жесмо то тутъ у чернцовъ знашли“.

Обшук, який проводили в Свято-Симеонівському монастирі проводив за санкцією суду згаданий обвинувач, який виступив заявителем, прокурором і слідчим у одній особі:

«Казали iнстигаторови, помененому пану Шумскому, справу противъ ему – о посылане якихсь листовъ и пороху до козаковъ – зачати и доводити».

Афанасій Филипович

Зберіглося не тільки його прізвища, але й його військове звання, яке прояснює ситуацію, дозволяє зрозуміти ким були його підлеглі. Натурально, що в підпорядкуванні капітана королівської гвардії були королівські гвардійці:

«Алитъ панове судовые каптуровые воеводства Берестейского, за уданемъ пана Шумского, нашего, абы капитана на тотъ часъ гвардiи кролевской, прислали особъ килка шляхты до монастыра его взяли до замку».

Ігумен берестейського монастиря був арештований за ініціативою, участю королівських гвардійців і страчений ними ж. Більше того, за справою лжецаревича берестейський настоятель був арештований оберштером королівської гвардії, берестейським економом Самуїлом Осинським. В  королівській гвардії служив вихованець Афанасія Филиповича Ян Фаустин Луба. Московські посли були дуже обурені тим, що після повернення з Москви лжецаревич продовжив служити в гвардії, отримувати від короля оплату. Відповіли їм традиційно багатозначно дипломатично, не заперечив сказане, але одночасно підкреслив, що він згідно з умовою постійно знаходиться під доглядом, який виключає можливість участі в інтригах:

Призначені гайдуки стерегти його“.

Королівські мушкетери на тлі Берестейського замку. Колаж. Реконструкція замку з малюнку Павла Татарнікова

Гайдуки в Річі Посполитій з’явились за часів Стефана Баторія. В Угорщині так називали придворну піхоту. В Річі Посполитій гайдуки виконували роль гвардії короля і гетьманів. Пізніше так стали звати приватну піхоту магнатів. Утримувати гвардію з приватних коштів міг дозволити собі не тільки король,  але й інший заможний феодал. Нагадаємо, що у відомій романтичній історії про королівських гвардійців-мушкетерів французького короля також згадується приватновласницька гвардія кардинала. В військовій структурі Річі Посполитої гайдуки стали першою в прямому і переносному сенсі іноземною формацією. Тому пізніше за аналогією з гайдуками могли називати іншу піхоту іноземного аутораменту, мушкетерів. До прикладу відомий командир королівських гвардійців Фромгольд Вольф в середині 1658 року командував чотирма сотнями придворними гайдуками.

Преподобномученик Афанасій і гайдук. Фреска. Свято-Різдво-Богородичний монастир. Бересть

Можна було б сказати, що історична пам’ять про королівських мушкерів з берестейського замку в регіоні зникла якби не велика кількість тих, хто носить прізвища Гайдук, Гайдучик, Гайдукович, Гайдученко. Назва професії ідеально вписалася в перелік регіональних патронімів.

 

3 thoughts on “Гайдуки королівської гвардії”

Залишити відповідь