Канцлер був письмеником і бібліофілом

Віктор Місіюк, Культура
14/06/2021, Leave a comment

6 липня 1751 року в містечку Вовчин перестало битися серце одного з видатних письмеників, політиків Яна Фридерика Сопіги. Життя магната було тісно пов’язане з Берестейським повітом. Народився він в берестейських Добратичах в 1680 році. Перед тим, як виїхати на навчання до інших країн він закінчив берестейський єзуїтський колегіум. У неповні 18 років Ян Фридерик став берестейським старостою. На тій посаді він пробув аж 55 років (на 14 років більше за такого політичного довгожителя як пинський староста Юрій Збаразький)! Під час Північної війни перейшов на бік Станилава Лещинського. Після пройграшу шведської коаліції був амністований. В 1735 році Лещинський, якого знову на короткий час обрали королем, призначив Яна Фридерика Сопігу великолитовського канцлера, на другу за рангом посаду в Великому князівстві литовському, що було найвищим політичним досягненням. Цю посаду він займав до своєї смерті.

Ян Фридерик був великим аматором мистецтв і освітництва. За його ініціативою виникла славетна родова протретна галерея Сопіг в Кодені. Автор низки латинських і польських творів «Adnotationes historicae de origine, anliquitate ordinis aquilae albae» (1730),  «Historyja rewolucyj zaszlych w Rzeczypospolitej Rzymskiej» (1736), «Monumenta antiquitatum Marianarum in imadine vetustissima»(1721), «Swada Polska» (1745), «Swada Lacinska “(1747), «Obserwacyje o elekcyjach krolow polskich» (1743), «Tabula genealogica domus Sapieharum», «Domina Palatii Reginae libertas seu familiare amicorum colloquium de statu, libertatibns et juribus Regni et Reipublicae Coloniarnm». Зібрав велику бібліотеку, яка доповнена нащадками, в кількості шість тисяч томів була передана Олександром Сопігою (1773-1812) Варшавському королівському товариству приятелів наук.

Значну частину свого життя Ян Фридерик Сопіга провів в родовій резиденції в Кодені. Виступав посередником в процесі розподілу майна свого сусіда, відомого політичного діяча великолитовського гетьмана Людовика Потія, в результаті чого маєтки останього перейшли Антонію Потію. Похований в костелі святої Ганни.

Залишити відповідь