Проводи в селах ґміни Чижі

ПроСВІТ, Культура
14/05/2021, Leave a comment

Підляський науковий інститут у рамках завдання «Документація і архівація традиційного фольклору ґміни Чижі» публікує фольклорні матеріали дослідниці Людмили Лабович.

Тиждень пісня Великодня – Провідна неділя і Провідний понеділок, тобто в традиції сіл у ґміні Чижі – Проводи (Проводная недіеля, Проводний понедіелок). То свято, яке пов’язане зі стародавнім культом предків. Того дня люди йдуть на могилки і моляться за померлих.

У Провідну неділю поминають усобших у Курашеві. Як у неділю, так і в понеділок моляться на цвинтарі в Чижах.

Вже три часа приходіт. Ідут з процесією на могєлкі, несут ікони, а баби співают. І так гоже, а в недіелю чи понедіелок батюшка ходіт по могєлках і посвєщає.

– У Проводную недіелю іде з церкви на могєлкі кресни ход. А з капліці ідут і встречают їх. Колісь у недіелю вельмі мало по могєлках ходілі і молілісь, от десь якіїсь приїежджи, а вже на другі день у поделіелок усіе служилі. А тепер буольшинство в недіелю.

На цвинтар люди приносять не лише квіти і свічки пам’яті, але також крашанки і писанки, часом освячену вербу і шматок великодньої паски. Ця традиція жива досі в селах ґміни Чижі.

 У Шостакові на могілках светілосьо в недіелю, на Проводи. То шиковалі на той день яйця. Батюшка посветіт могілу і посветіт разом яйця. То як біедни билі, то ходілі і забіралі собіе, а тепер то пташкі подовбут.

Ще не так давно на підляських селах популярними були сімейні поминальні бесіди коло могил близьких. Наприклад у Чижах ця традиція держалася ще 40 років тому:

Як посветят могіли, тогди сядают і гостят. У нас то ще било в 1983 рокові. Бралі гориелку, закуску, сядалі коло могілуов. Мнугох збіралося в купу і гостілі.

З Провідним понеділком пов’язаний був звичай споживання яєць, обливання водою та ритуальний біг поєднаний із качанням по житі, що мало забезпечити врожай.

На Проводи у понедіелок ієчню пеклі на вечеру і навипередкі біегалі. У нас уже на дорогу виходілі і біегалі, хто швідши буде. Ще й того дня водою облівалісь.

– Хто попереді повечерає, біжит напопередкі – то хучиєй жито вижне.

На архівних фотографіях Юрія Плеви – молитва на цвинтарі в Курашеві на Проводи

 

 

Залишити відповідь