Шовк міряли літрами

Віктор Місіюк, Культура
05/11/2021, Leave a comment

Ми живемо в світі умовних уявлень. Одним з прикладів чого є сприйняття літрів як міри об’єму рідини, введеної як елемент метричної системи французькими освітниками і яку спершу, навіть, пояснювали за допомогою традиційних мір – 1/12 відра або 1/3 гарнца. При тому, що слово не було незнайоме. В давнину на території Річі Посполитої, Московського царства літрами міряли тканину і метали.

В документах берестейської митниці є чимало згадки про місцевих купців. До прикладу в 1583 році “Maксим Богдановичъ, мѣщанинъ Берестейский, зъ Люблина, мiлъ товарь свой: … шолку поллитры за грошей 36 …”. А ось Павло Частоп’ян, кобринець, з Люблина віз коштовного товару у два рази більше – шовку чорного літру. Тканина була різного кольору і відповідно різної ціни. З книги берестейської митниці дізнаємося, що в лютому 1583 року мінський міщанин Іван Филипович через “берестянина” Ждана Самойловича  набув  шовку посполітого 16 літри тобто кольорового 10 літри за 12 кіп і чорного 6 літри за 7 кіп. Митниця спеціалізована установа. Вона могла використовувати вимірювальні прилади, систему мір дещо іншу за ту, якою користувались в повсякденному житті. Але у випадку з літрами так не було. В описі майна верховицького маєтку пані Василевої Коптевої за 1577 році пані згадується “шолку чорного поллитры , за которого дей далъ грошей семьдесятъ”.

Певний час Бельгії синонімом літра був літрон. Тільки до метричної реформи французький літрон був мірою об’єму сипучих тіл вагою в 831 грам.  До прикладу боассо складалася з шіснадцяти літронів. Назву пов’язують з грецьким імеником λύτρον похідним од дієслова λυείν – звільняти, розв’язувати, дозволяти. Так називали суму дорогоцінного металу потрібну для звільнення раба чи  полоненого, викуп од смерті, плату за первістка. В релігійному сенсі воно означає спокутування, спасіння, збавлення, через яке пройшов Спаситель заради людства. Частина дослідників пише, що на появу назви могли вплинути назви сицилійських монет. Тут з часів давніх грецьких колоній використовували для оплати літри. Грецька λίτρα яку вважають фунта була одночасно платіжним засобом і мірою ваги. Її також називають аптекарським фунтом, оскільки використовували для зважування малих порцій або за походженням грецьким фунтом. На Руси літра була відома щонайменше з часів князя Ігоря, в договорі якого з візантійцями вона згадується. Грецька літра була еквівалентом місцевої гривенки. Цікаво що в XVI столітті гривна, як і літра, була синонімом фунта. Самуель Лінде в етимологічному словнику польської мови згадує, що в Річі Посполитій в активному використанні були венеційські і турецькі літри. Як одні, так і другі були тісно пов’язані з мірою ваги, що використовувалась в давній Візантії.  Використовувались вони для вимірювання дорогих, малих за вагою товарів таких, як прядене золота і срібло, а також шовк. 

Цікаво, що на відміну від антропометричних за походженням мір літра не мала локальних варіантів. Стільки ж вона важила? З оної літри золота можна було викарбувати 72 грецьких номізмат або 72 золотих соліда. Дослідники сперечаються чи були золоті соліди абсолютним відповідниками такої ювелірної міри ваги як золотник. Чи справедливо казати, що літра складалася з 72-ї золотників? Як би не було, а візантійська міра має латинське коріння, вона є  синонімом римської лібри. Що одна, що друга важила докладно 327,45 грам. Libra складалася з 12 унцій. Тут зв’язок із ювелірною справою очевидний. Як очевидний зв’язок і з монетарною системою. Лібрі зобов’язані своєю назвою і італійські ліри, і французькі ліври. Більше того слово фунт також походить зі сполучення libra pondo і буквально означає правдива вага. Слово лібра буквально перекладається як вага, ваги. Так на латині називають відомий знак зодіаку і пов’язане з ним сузір’я. Цікаво, що латинські ваги можуть мати натуральне походження. Такого об’єму мав бути ріг, який використовували для зважування, який пізніше римляни і греки заміняли керамічними ємностями з ідентичною назвою.

Використання в системі мір літри є одним із свідчень впливу на регіон візантійської варіанту європейської цивілізації, приналежності до світу греко-римських стандартів. 

 

Залишити відповідь